Specialisté na rizikové kácení stromů

 
 
 
Pracujeme 12 měsíců v roce po celé České republice.
 
 
Provádíme rizikové kácení stromů, ořezy, frézování pařezů, štěpkování a jiné po celé ČR, zejména v oblastech Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Pardubice, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Jihlava, Vsetín, Plzeň, Znojmo, Uherské Hradiště. Přijímáme také zahraniční zakázky z okolí měst Berlín, Würzburg, Norimberk, Řezno, Frankfurt, Mnichov, Salzburg. Kontaktujte naše arboristy!
 
 

Kácení stromů

 
Provádíme rizikové kácení stromů v prostorách, kde není možné strom pokácet celý najednou. Například stromy v husté zástavbě, stromy v zahradách, stromy, které zasahují nad elektrické vedení, nad střechy, stromy nakloněné.

Kácíme postupným seřezáváním stromu od koruny dolů, větve se spouští na lanech do přesně vymezeného prostoru, aby nedošlo k poškození okolního majetku. Disponujeme vybavením, se kterým jsme schopni pohybu v korunách stromů i v těch nejnáročnějších podmínkách.
 
Rizikové kácení
Pokácení stromu
Ořez větví
 
 

Ořezy a ošetřování dřevin

 

Výchovný řez

Tento řez provádíme běžně u mladých exemplářů v prvních letech po výsadbě na trvalé stanoviště, méně často pak po řezu zmlazovacím. Výchovný řez se provádí zpravidla do 10-15 (20) let po výsadbě, přičemž plynule přechází do některého z technologických typů řezu udržovacího. ... Zjistit více
 

Provozní bezpečnost

 

Zabezpečení kmene proti rozlomení

V případě, že strom vykazuje známky nestability, zlomu či vyvrácení, provádíme odborné posouzení a následné bezpečnostní zajištění.

 • Sepínání koruny dynamickou vazbou
Používáme systém Cobra+, který umožňuje ponechat koruně stromu volnost pohybu a zároveň slouží k zajištění proti rozlomení.

 • Sepínání koruny statickou vazbou
Používáme při zajištění výrazně staticky oslabených jedinců, zejména u vysokého procentuálního rozšíření poškození. Jedná se o použití ocelových lan, obručí atd.

 
Sepínání koruny stromu
 

Likvidace dřevní hmoty

 
Provádíme ekologickou likvidaci dřevní hmoty pomocí štěpkovačů, a to do průměru cca 15 cm.
Silnější použitelné dřevo zpracováváme na palivové dříví.
K likvidaci dřevní hmoty do průměru 15 cm využíváme moderní výkonný štěpkovač anglické značky GreenMech model EC – 15.

Štěpka se dá využít k zamulčování výsadeb a stromů, kde zamezuje nadměrnému odpařování vody z půdy, nebo k ekologickému vytápění, popř. jako podklad pro koňské výběhy a stání.
 
Štěpkovač dřevní hmoty
Štěpkovač za traktor
Drtič dřeva
Drtič větví
 

Frézování pařezů

 
Frézování pařezů nebo odstranění pařezů provádíme buď za pomocí pařezové frézy, která je schopná pařez zahloubit zhruba 20 cm pod terén, nebo jej zcela odstranit. Frézování pařezů umožňuje odstranění pařezu bez nutnosti jejich vykopávání, a to snadno a rychle.

Při větším počtu pařezů s ... Zjistit více
 
Frézování pařezů
Likvidace pařezů
Frézování dřeva
Odstranění pařezů
 

Výsadba

 
Provádíme výsadbu stromu, včetně založení koruny a výchovného řezu.

 • alejových, solitérních stromů a veřejné zeleně
 • zakládání břehových porostů
 • osazování hrází
 • ozeleňování a rekultivace parkových ploch
 • probírky - výběr a upřednostnění perspektivních dřevin
 

Úklid pozemku

 
Postaráme se o vaši zahradu a každou zanedbanou plochu zbavíme nežádoucí zeleně, bujné vegetace, náletových dřevin, keřů, trávy či pařezů dle vašich představ.
 
úklid pozemku
úklid zahrady
 

Havarijní služba

 
V případě havarijního stavu stromů jsme schopni zasáhnout 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok v Uherském Hradišti a jeho okolí.

Kontaktujte nás telefonicky na číslech +420 605 169 204.
 

Ostatní práce

 
 • sečení trávy
 • odstranění sněhu ze střech
 • odstranění popínavých rostlin
 • průseky pod elektrickým vedením, včetně vyřízení vstupu na pozemky
 • práce pod vodní hladinou
 • a jiné rizikové práce