Specialisté na rizikové kácení stromů

Pracujeme 12 měsíců v roce po celé České republice.

Provádíme rizikové kácení stromů, ořezy, frézování pařezů, štěpkování a jiné po celé ČR, zejména v oblastech Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Pardubice, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Jihlava, Vsetín, Plzeň, Znojmo, Uherské Hradiště. Přijímáme také zahraniční zakázky z okolí měst Berlín, Würzburg, Norimberk, Řezno, Frankfurt, Mnichov, Salzburg. Kontaktujte naše arboristy!

Kácení stromů

Provádíme rizikové kácení stromů v prostorách, kde není možné strom pokácet celý najednou. Například stromy v husté zástavbě, stromy v zahradách, stromy, které zasahují nad elektrické vedení, nad střechy, stromy nakloněné.

Kácíme postupným seřezáváním stromu od koruny dolů, větve se spouští na lanech do přesně vymezeného prostoru, aby nedošlo k poškození okolního majetku. Disponujeme vybavením, se kterým jsme schopni pohybu v korunách stromů i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Ořezy a ošetřování dřevin

Výchovný řez

Tento řez provádíme běžně u mladých exemplářů v prvních letech po výsadbě na trvalé stanoviště, méně často pak po řezu zmlazovacím. Výchovný řez se provádí zpravidla do 10-15 (20) let po výsadbě, přičemž plynule přechází do některého z technologických typů řezu udržovacího. … Zjistit více

Provozní bezpečnost

Zabezpečení kmene proti rozlomení

V případě, že strom vykazuje známky nestability, zlomu či vyvrácení, provádíme odborné posouzení a následné bezpečnostní zajištění.

 • Sepínání koruny dynamickou vazbou
  Používáme systém Cobra+, který umožňuje ponechat koruně stromu volnost pohybu a zároveň slouží k zajištění proti rozlomení.
 • Sepínání koruny statickou vazbou
  Používáme při zajištění výrazně staticky oslabených jedinců, zejména u vysokého procentuálního rozšíření poškození. Jedná se o použití ocelových lan, obručí atd.

Likvidace dřevní hmoty

Provádíme ekologickou likvidaci dřevní hmoty pomocí štěpkovačů, a to do průměru cca 15 cm.
Silnější použitelné dřevo zpracováváme na palivové dříví.
K likvidaci dřevní hmoty do průměru 15 cm využíváme moderní výkonný štěpkovač anglické značky GreenMech model EC – 15.

Štěpka se dá využít k zamulčování výsadeb a stromů, kde zamezuje nadměrnému odpařování vody z půdy, nebo k ekologickému vytápění, popř. jako podklad pro koňské výběhy a stání.

Frézování pařezů

Frézování pařezů nebo odstranění pařezů provádíme buď za pomocí pařezové frézy, která je schopná pařez zahloubit zhruba 20 cm pod terén, nebo jej zcela odstranit. Frézování pařezů umožňuje odstranění pařezu bez nutnosti jejich vykopávání, a to snadno a rychle.

Při větším počtu pařezů s … Zjistit více

Výsadba

Provádíme výsadbu stromu, včetně založení koruny a výchovného řezu.

 • alejových, solitérních stromů a veřejné zeleně
 • zakládání břehových porostů
  osazování hrází
 • ozeleňování a rekultivace parkových ploch
 • probírky – výběr a upřednostnění perspektivních dřevin

Úklid pozemku

Postaráme se o vaši zahradu a každou zanedbanou plochu zbavíme nežádoucí zeleně, bujné vegetace, náletových dřevin, keřů, trávy či pařezů dle vašich představ.

Havarijní služba

V případě havarijního stavu stromů jsme schopni zasáhnout 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok v Uherském Hradišti a jeho okolí.

Kontaktujte nás telefonicky na číslech +420 605 169 204.

Ostatní práce

 • sečení trávy
 • odstranění sněhu ze střech
 • odstranění popínavých rostlin
 • průseky pod elektrickým vedením, včetně vyřízení vstupu na pozemky
 • práce pod vodní hladinou
 • a jiné rizikové práce